Własna działalność gospodarcza - jakie to proste!

Własna działalność gospodarcza - jakie to proste!

Uczniowie z klasy drugiej  kształcący się w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej wraz  z nauczycielką naszej Szkoły uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez starszego specjalistę do spraw ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Edukacji i Administracji  Urzędu Miasta w Lubinie.

Uczniowie otrzymali pełną dokumentację wymaganą przy rejestrowaniu działalności gospodarczej, poznali między innymi:

  • sposób wypełniania WNIOSKU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( CEIGD-1),
  • metodę dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu wniosku CEIDG – 1,
  • dowiedzieli się także jak wybrać kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), który jest niezbędny przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz jakie są skutki niedbałego wyboru,
  • poznali również zmiany w przepisach prawa dla przedsiębiorców (np. ulga na start, działalność bez rejestracji),
  • ponadto uzyskali wiedzę na temat kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRUS i Urzędem Skarbowym oraz o możliwościach finansowego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach byli bardzo zainteresowani omawianą tematyką  i aktywnie uczestniczyli w symulacji zakładania własnej działalności gospodarczej. Zrodziły się pierwsze pomysły na utworzenie firmy, którą mogą prowadzić pracując jednocześnie w wyuczonym zawodzie.

„Nie wystarczy być pracowitym, solidnym, fachowym i wykształconym, istotna jest także

samodzielność, pracowitość, innowacyjność oraz umiejętność podejmowania ryzyka

                                                                                     –  innymi słowy przedsiębiorczość”

(Jerzy Dietl, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego)

Po więcej zdjęć zapraszamy na profil facebook Zespołu Szkół
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZSMCKKLubin%2Fposts%2F2167403433519514&width=500″ width=”500″ height=”786″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-MCKK-2023528587907000/