Technik Górnik-klasa patronacka KGHM

Technik Górnictwa Podziemnego-klasa patronacka KGHM

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa rud, górnictwa węgla kamiennego, oraz górnictwa solnego. Nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Podstawą nauki w tym zawodzie jest uzyskanie kwalifikacji górnika eksploatacji podziemnej. Dlatego jako zawód dwukwalifikacyjny wymaga zadnia egzaminu państwowego najpierw w kwalifikacji MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych, a następnie z kwalifikacji MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz praktyki zawodowej, wynikających z wymagań kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego, uwzględniono zajęcia z zakresu Obsługi maszyn i urządzeń górniczych, których ukończenie daje absolwentowi Technikum MCKK w Lubinie podstawę do uzyskania uprawnień Operatora samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn z ruchomymi platformami w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Klasy kształcące w zawodzie technik górnictwa podziemnego od roku 2018/2019 objęte będą patronatem KGHM Polska Miedź S. A.

Absolwenci tego kierunku w zależności od realizowanej specjalności mogą podjąć pracę: w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla kamiennego, rud i soli, biurach projektów lub instytucjach naukowo-badawczych.