Technik Elektryk-klasa patronacka KGHM

Technik Elektryk-klasa patronacka KGHM

Technik elektryk  montuje sieci elektryczne oraz urządzenia elektryczne i kontroluje ich pracę. Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska.

Elektryk monter – konserwator sieci elektrycznej zajmuje się kładzeniem i podłączaniem kabli oraz urządzeń elektrycznych (np. urządzeń oświetlenia elektrycznego, urządzeń elektrotermicznych, elektrycznych urządzeń napędowych, instalacji elektryczno-energetycznej do 1 kV itp.), a także późniejszym nadzorem i ewentualnymi naprawami. Podobnie wyglądają czynności robocze technika elektryka zajmującego się elektroinstalatorstwem budowlanym. Wykonuje on tę samą pracę na budowach, podczas prac wykończeniowych np. w budynkach mieszkalnych, usługowych lub obiektach produkcyjnych.

Kolejne stanowisko to technik elektryk nadzorujący i konserwujący instalacje elektryczne stanowisk pracy. Osoba wykonująca te zadania jest pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego i czuwa nad pracą specjalistycznych urządzeń elektrycznych. Praca na tym stanowisku wymaga odbycia specjalistycznego przeszkolenia w obsłudze i naprawach danego urządzenia, prowadzonego zwykle przez samego producenta urządzenia.

Zadaniem elektryka zajmującego się naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego jest wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów urządzeń domowych, umożliwiająca ich dalszą bezpieczną eksploatację. Podobnie wygląda praca przy konserwacji i naprawie elektronarzędzi. Obie te specjalności pozwalają na samozatrudnienie czyli założenie prywatnego zakładu.

Technik elektryk-elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych zajmuje się nadzorem pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz kontrolą(m.in. pomiarową) przekaźników zabezpieczających te urządzenia. Technik elektryk zajmujący się elektromechaniką pojazdową ma za zadanie naprawę niesprawnych elementów urządzeń i instalacji elektrycznej w samochodach, ciągnikach rolniczych itd. Osoba zatrudniona na stanowisku elektromontera pogotowia elektroenergetycznego interweniuje w trakcie awarii elektrycznych i ma za zadanie naprawę zgłoszonych usterek. Technik elektryk zajmujący się naprawą i montażem urządzeń oświetlenia elektrycznego ma za zadanie, oprócz usunięcia ewentualnych jego awarii, także służenie radą co do optymalnego jego rozmieszczenia i użytkowania.

Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną (budynki mieszkalne, usługowe, obiekty przemysłowe, teren otwarty).

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz praktyki zawodowej, wynikających z wymagań kształcenia w zawodzie technik elektryk, uwzględniono zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1). Po zdaniu egzaminu, absolwent Technikum MCKK w Lubinie, uzyska świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP).

Klasy kształcące w zawodzie technik elektryk od roku 2019/2020 objęte będą patronatem KGHM Polska Miedź S. A.

Podstawą nauki w tym zawodzie jest uzyskanie w pierwszej kolejności kwalifikacji w zawodzie elektryka. Dlatego, jako zawód dwukwalifikacyjny wymaga zadnia egzaminu państwowego najpierw w kwalifikacji EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a następnie z kwalifikacji EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.