Elektryk-klasa patronacka KGHM

Elektryk-klasa patronacka KGHM

Elektryk to osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy, a także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne.

Obowiązki elektryka zależą od specjalizacji pracownika i działu elektrotechnicznego, w jakim jest zatrudniony, a także specyfiki zakładu pracy.

Osoba na tym stanowisku powinna mieć dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim. Miejscem pracy elektryka jest zakład pracy oraz praca w terenie. Zazwyczaj jest to praca zmianowa. Pracownik ten ma możliwość rozwoju zawodowego, awansu – począwszy od stanowiska robotniczego, a skończywszy na kierowniczym.

Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej, itp.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) wynikających z wymagań kształcenia w zawodzie elektryk uwzględniono zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1). Po zdaniu egzaminu, absolwent Branżowej Szkoły I stopnia MCKK w Lubinie, uzyska świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP).

Klasy kształcące w zawodzie elektryk od roku 2018/2019 objęte będą patronatem KGHM Polska Miedź S. A.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zadnia egzaminu państwowego z kwalifikacji EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych w zawodzie elektryk.

Osoba z kwalifikacjami elektryka uzyskanymi w ramach szkoły branżowej I stopnia, może uzupełnić wykształcenie do zawodu technika elektryka.