Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa

ElektrykGórnikKierowca mechanikBaza

Zapraszamy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do podjęcia nauki w Branżowej Szkole I stopnia dla młodzieży (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

W trakcie trzech lat nauki w naszej Szkole, proponujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi z przedmiotów ogólnych uzyskując podstawową wiedzę o świecie oraz z przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych), wynikających z wymagań kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniono zajęcia dające absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia MCKK w Lubinie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje:

  • w zawodzie górnik kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz z książeczką spawacza,
  • w zawodzie elektryk kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) – po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska świadectwo kwalifikacyjne SEP,
  • w zawodzie kierowca mechanik zajęcia teoretyczne i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowo klasy kształcące w zawodzie górnik oraz elektryk objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w kameralnym, położonym w cichej okolicy budynku przy ulicy Osiedlowej 7b w Lubinie. W pobliżu szkoły, na ulicy Hutniczej, znajduje się przystanek, co ułatwia dojazd z miasta oraz okolicznych miejscowości. Zajęcia praktyczne uczniowie naszej Szkoły odbywają na Poligonie Szkoleniowym MCKK położonym w rejonie Szybu “Bolesław” ZG Lubin. Poligon Szkoleniowy  jest to specjalnie przygotowane miejsce do szkolenia praktycznego w poszczególnych zawodach.  Część praktycznej nauki zawodu w klasach wyższych zaplanowana została do realizacji bezpośrednio u pracodawców.

Uczniowie Szkoły zdają w trzeciej klasie egzamin z tzw. kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu nauki i pomyślnym zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje tytuł zawodowy.