Porozumienie z TAURON Dystrybucja S.A.

Porozumienie z TAURON Dystrybucja S.A.

Zespół Szkół MCKK planuje od nowego roku szkolnego 2018/2019 uruchomienie kształcenia w nowych zawodach: technik geodeta, technik elektryk, kierowca mechanik, elektryk, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz obok dotychczasowych technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej.

W związku z tym Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr jako, organ prowadzący Zespołu Szkół MCKK podpisało 26 marca br., POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z ENERGETYKĄ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

Na mocy porozumienia uczniowie Zespołu Szkół MCKK uczący się w zawodach związanych z energetyką będą odbywali praktyki zawodowe w TD S.A. Oddział w Legnicy. Będą także organizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów, które będą prowadzone przez pracowników TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Organizowane będą panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół dotyczące funkcjonowania branży energetycznej i najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce. Uczniowie będą odbywać jednodniowe wizyty edukacyjne i zawodoznawcze w obiektach TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.

Rozpoczęta współpraca przybliży społeczności uczniowskiej specyfikę przyszłego zawodu.

Podpisanie porozumienia to kolejne potwierdzenie, że kształcenie zawodowe powinno odbywać się we współpracy z pracodawcami, co jest gwarantem właściwego przygotowania absolwentów Szkoły do wejścia na rynek pracy.

Po więcej zdjęc zapraszamy na profil facebook Zespołu Szkół
https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-MCKK-2023528587907000/