Klasy Patronackie

Klasy Patronackie

Zespól Szkół MCKK wspólnie z KGHM Polska miedź S.A. realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Projekt  „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”oferuje uczniom z klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk, stażów i stypendiów.

Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.

Klasy patronackie to:

 • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów.
 • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych
 • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych
 • Dla stypendystów – udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.
 • Uczestnictwo w życiu KGHM Polska Miedź S.A. (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.).

Wsparcie nauczycieli

 • Wizyty zawodoznawcze w Oddziałach Patrona oraz innych instytucjach rekomendowanych przez Patrona.
 • Refundacja udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela..
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.
 • Współpraca z patronem w opracowaniu materiałów dydaktycznych.
 • Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 • Współuczestniczenie w życiu Patrona (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.)

Program stypendiów dla uczniów klas patronackich

 • Stypendia w ramach Projektu będą przyznawane po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 począwszy od I semestru. Stypendia wypłacane są w cyklu semestralnym, tj. po zakończeniu pierwszego semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego.
 • Wysokość Stypendium przypadająca na jednego Ucznia w jednym semestrze wynosi 500 zł.
 • Stypendium otrzymują Uczniowie którzy łącznie uzyskali najwyższe średnie z ocen oraz uzyskali z zachowania ocenę co najmniej dobrą.

KGHM może na zakończenie roku szkolnego dodatkowo przyznać jedno jednorazowe Stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 1000 zł dedykowane imiennie dla jednego Ucznia.

 

źródło: na podstawie kghm.pl