Klasy patronackie KGHM - dodatkowe miejsca

Klasy patronackie KGHM - dodatkowe miejsca

Na podstawie podpisanego początkiem wakacji listu intencyjnego z KGHM Polska Miedź S.A.

od 1 września 2018r. w Szkole utworzone zostaną klasy patronackie m.in. w zawodach górniczych (w technikum i branżowej szkole I stopnia). W związku z powyższym dodatkowo zabezpieczyliśmy miejsca dla tych uczniów, którzy wcześniej z różnych powodów nie wybrali naszej Szkoły. Rekrutacja trwa i nadal jest możliwość złożenia dokumentów do naszej Szkoły. Zapraszamy!

Dla niezdecydowanych kilka faktów o naszej Szkole:

 • bezpłatna, publiczna szkoła dla młodzieży,
 • patronat KGHM Polska Miedź S.A.,
 • w ramach nauki, bezpłatne, dodatkowe uprawnienia zawodowe: górnik – uprawnienia spawacza, technik górnik – uprawnienia operatora ładowarek,
 • stypendia dla wyróżniających się fundowane przez KGHM Polska Miedź S.A.,
 • przedmioty zawodowe realizowane na Poligonie Szkoleniowym MCKK,
 • zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i matury,
 • kameralna szkoła,
 • przyjazna atmosfera,
 • brak anonimowości,
 • wzajemny .

Patronat oznacza współpracę pomiędzy Szkołą a KGHM Polska Miedź S.A. rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkoła, wspólnie z Patronem, będzie realizowała działania w obszarze doskonalenia programów nauczania, rozszerzenia zakresu i form kształcenia zawodowego w zakładach górniczych, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz motywowania uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce (m.in. poprzez stypendia fundowane przez Polską Miedź).

Nasz Zespół Szkół kształcąc zawodowo wykorzystuje unikalną infrastrukturę Poligonu Szkoleniowego MCKK – maszyny górnicze, symulatory, wyrobisko szkoleniowe, pracownie: hydrauliki siłowej, pneumatyki, elektrotechniki i inne pomoce dydaktyczne, by kształcić praktycznie i nowocześnie – zgodnie z potrzebami Polskiej Miedzi.