KGHM wesprze Zespół Szkół MCKK w Lubinie

KGHM wesprze Zespół Szkół MCKK w Lubinie

Z satysfakcją informujemy, że nasza Szkoła, jako kolejna bezpłatna, publiczna szkoła dla młodzieży, dołączyła do projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

Trójstronny list intencyjny w tej sprawie został podpisany w dniu 25 czerwca 2018 r. przez Rafała Pawełczaka – Prezesa KGHM Polska Miedź S.A., Monikę Gazdę – Wiceprezes MCKK sp. z o. o. oraz Lucynę Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół MCKK.

Projekt zakłada stałą współpracę Szkoły i jej Patrona – KGHM Polska Miedź S.A.- na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy. Będziemy wspólnie realizowali działania w obszarze doskonalenia programów nauczania, rozszerzenia zakresu i form kształcenia zawodowego w zakładach górniczych, pozyskiwania przez naszych uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz motywowania uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce. Dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu m.in. wyróżniający się uczniowie Zespołu MCKK zdobędą stypendia fundowane przez Polską Miedź.

Zespół Szkół MCKK kształcąc zawodowo wykorzystuje unikalną infrastrukturę własnego Poligonu Szkoleniowego – maszyny górnicze, symulatory, wyrobisko szkoleniowe, pracownie: hydrauliki siłowej, pneumatyki, elektrotechniki i inne pomoce dydaktyczne, by kształcić praktycznie i nowocześnie – zgodnie z potrzebami Polskiej Miedzi. Sprzęt i doświadczenie służące na co dzień kształceniu praktycznemu kadr zatrudnionych już w KGHM Polska Miedź S.A. zostaną wykorzystane także dla edukacji młodzieży w bezpłatnych, publicznych szkołach dla młodzieży, prowadzonych przez MCKK.

Włączenie naszego Zespołu Szkół MCKK jest zarówno wyróżnieniem, jak i zobowiązaniem do ciągłego podnoszenia jakości nauczania.