Dofinansowanie dla Zespółu Szkół

Dofinansowanie dla Zespółu Szkół

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół MCKK otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – poddziałanie 10.2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny.

Projekt p.t:  Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr będzie realizowany do lipca 2020r.

Całkowita wartość projektu wyniesie 406 398,52 zł. Z tych środków Szkoła:

– zorganizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów technikum i szkoły branżowej,

– wypłaci stypendia uczniom potrzebującym wsparcia,

– zorganizuje doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów,

– przeprowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,

– zakupi pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, informatycznych i matematyki.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia naszych uczniów, zwiększy ich szanse na rynku pracy i w dalszej edukacji. Mamy nadzieję, że pozwoli na rozwinięcie ich kreatywności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów przed którymi przyjdzie im stawać w dorosłym życiu.