Wybierz Zawód

Wybierz Zawód

W naszej Szkole możesz uczyć się w klasach Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia.

Technikum

Technik górnictwa podziemnegoTechnik elektryk

Szkoła Branżowa

ElektrykGórnikKierowca mechanik