Technik rachunkowości 431103

FORMA KSZTAŁCENIA: szkoła policealna
WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: średnie lub wyższe
CZAS KSZTAŁCENIA: 2 lata
TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w weekendy
EGZAMINY KOŃCOWE OKE:
– kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości
– kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:
Kwestionariusz osobowy
Podanie

UWAGA! Osoby posiadające minimum 2 lata stażu pracy w rachunkowości lub 2 letni okres kształcenia w zawodzie technika rachunkowości lub pokrewnym, mogą skorzystać z Kursu przygotowującego i egzaminu eksternistycznego w zawodzie technik rachunkowości.

Program kształcenia
teoria i praktyka

Więcej informacji

Możliwości zatrudnienia
absolwentów

Więcej informacji

Tu możesz pobrać aktualny plan zajęć dla swojej grupy.

Przedmioty kształcenia praktycznego i praktyki zawodowe.

A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych