Technik górnictwa podziemnego 311703

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: posiadana kwalifikacja MG.11 w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej oraz wykształcenie ogólne – min. gimnazjalne, zawodowe, średnie lub wyższe
CZAS KSZTAŁCENIA: ok. 4-5 miesięcy
TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w weekendy
EGZAMINY KOŃCOWE OKE: kwalifikacja MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Program kształcenia
teoria i praktyka

Więcej informacji

Możliwości zatrudnienia
absolwentów

Więcej informacji

Tu możesz pobrać aktualny plan zajęć dla swojej grupy.

 

Tu możesz się zapisać na praktykę zawodową w ZG KGHM Polska Miedź S.A.

MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

Zasady oceniania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym MG.39 w MCKK

Regulamin przyznawania wyróżnień za wyniki w nauce uczestnikom