Górnik Eksploatacji Podziemnej 811101

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne, zawodowe, średnie lub wyższe

CZAS KSZTAŁCENIA: ok. 1,5 roku

TRYB NAUKI:

– zaoczny – zajęcia w weekendy

– zaoczny – zajęcia w 2 razy w  tygodniu po południu

EGZAMINY KOŃCOWE OKE: kwalifikacja MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych

ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

UWAGA! Osoby posiadające minimum 2 lata stażu pracy w kopalni pod ziemią lub 2 letni okres kształcenia w zawodzie górnika lub pokrewnym, mogą skorzystać z Kursu przygotowującego i egzaminu eksternistycznego w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej >>> więcej

Program kształcenia
teoria i praktyka

Więcej informacji

Możliwości zatrudnienia
absolwentów

Więcej informacji

Tu możesz pobrać aktualny plan zajęć dla swojej grupy.

Organizacja zajęć praktycznych w zawodzie górnika na Poligonie szkoleniowym MCKK

Tu możesz się zapisać na zajęcia praktyczne w ZG KGHM Polska Miedź S.A.

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych.
Sesja czerwiec-lipiec 2019 w MCKK.

Zasady oceniania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.11 w MCKK

Regulamin przyznawania wyróżnień za wyniki w nauce uczestnikom