Elektromechanik 741201

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: min. gimnazjalne, zawodowe, średnie lub   wyższe
CZAS KSZTAŁCENIA: ok. 1,5 roku
TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w weekendy
EGZAMINY KOŃCOWE OKE: kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 


UWAGA!
Osoby posiadające minimum 2 lata stażu pracy w zawodzie elektromechanik lub 2 letni okres kształcenia w zawodzie elektromechanik lub pokrewnym, mogą skorzystać z Kursu przygotowującego i egzaminu eksternistycznego w zawodzie elektromechanik.

Program kształcenia
teoria i praktyka

Więcej informacji

Możliwości zatrudnienia
absolwentów

Więcej informacji

Tu możesz pobrać aktualny plan zajęć dla swojej grupy.

Kurs i egzamin eksternistyczny.
Kto? Gdzie? Kiedy?

Zajęcie realizowane są w laboratorium elektrotechniki MCKK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 84

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zasady oceniania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym E.07 w MCKK