Działalność dydaktyczną MCKK prowadzimy w 4 budynkach, mieszczących łącznie ok. 40 sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz 7 nowoczesnych pracowni informatycznych ze stałym dostępem do Internetu. Posiadamy także laboratoria chemii, elektrotechniki, materiałoznawstwa, pomiarowe, geologii oraz aerologii górniczej.
Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w sprzęt szkolny oraz sprzęt audiowizualny – telewizory, projektory multimedialne, ekrany, odtwarzacze CD.
Dbamy o komfortowe warunki prowadzenia naszych kursów.

Na terenie głównego budynku szkoleniowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 84 znajduje się bufet, który w swojej ofercie oprócz słodyczy i napoi proponuje również ciepłe posiłki.

Integralnym miejscem szkoleń zawodowych jest Poligon Szkoleniowy MCKK – jest to specjalistycznie przygotowane miejsce szkolenia praktycznego przyszłych górników, operatorów maszyn górniczych i budowlanych. Znajduje się w rejonie Szybu „Bolesław” kopalni ZG Lubin i zajmuje obszar około 1,5 ha. Specjalnie dla potrzeb kształcenia praktycznego przyszłych górników przygotowano nowoczesny model wyrobiska górniczego posiadający stanowiska do nauki czynności górniczych objętych programem kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej. Wyrobisko jest przygotowane w uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i przystosowane jest do przeprowadzania egzaminów zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto na Poligonie znajdują się między innymi:

  • maszyny górnicze, budowlane i wózki jezdniowe,
  • przodek szkoleniowy do nauki wiercenia i kotwienia samojezdnymi maszynami wiercąco – kotwiącymi,
  • przodek szkoleniowy do nauki załadunku urobku ładowarkami kopalnianymi i budowlanymi,
  • stanowisko wysypu urobku samojezdnymi wozami odstawczymi,
  • układ dróg przejazdowych i skrzyżowań ukształtowanych na wzór wyrobisk górniczych – plac manewrowy oznakowany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ruchu Maszyn Górniczych przeznaczony do nauki jazdy i manewrowania samojezdnymi maszynami górniczymi,
  • symulator jazdy samojezdnymi wozami transportowymi „małej mocy”.

Na terenie Poligonu znajdują się trzy budynki dydaktyczne. Mieszczą się w nich: sale wykładowe, pracownia obróbki ręcznej, symulatory maszyn górniczych (m.in jedyny w Polsce kapsułowy, używany do celów szkoleniowych, zaawansowany symulator ładowarki górniczej), sale instruktażowe, laboratorium hydrauliki siłowej, nowoczesna spawalnia (możliwość spawania wieloma metodami), jadalnia a także zaplecze socjalne spełniające wszelkie wymogi norm europejskich. Sale dydaktyczne wyposażone są w niezbędny sprzęt multimedialny oraz specjalistyczne pomoce.

Zajęcia dydaktyczne w ramach Szkół dla Dorosłych odbywają się najczęściej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 84 oraz na Poligonie Szkoleniowym MCKK – ul. M. Skłodowskiej-Curie 172a.

Zapraszamy!